CC81L

产品规格
  使用下列选项配置您的产品

CC81L

产品规格

2.00 mm Tiger Eye™压接端子,散件

RoHS标识

配置零件编号
.
.
特色

  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 适用于24 to 30 AWG电缆

  • 高性能多接触指铍铜合金端子

  • 散件端子

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.