PK-79

.
.
特色

  • 手柄可在插入后轻松被拆除

  • 每包装有50件

  • 插头采用黑色模制,可提高对白色Mini Mate®外壳的可见度

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.